PSORIASI

La psoriasi és una malaltia autoimmunitària genètica crònica de la pell que produeix lesions escatoses, engrossides i inflamades. Afecta per igual ambdós sexes. No és una malaltia contagiosa i s'estima, que afecta a prop del 2% de la població amb una amplia variabilitat clínica i evolutiva.

La causa de la psoriasi no és encara coneguda encara que el seu origen sembla autoimmune. Se sap que respon a un desordre bioquímic i immune. No està causada per cap agent microbià (bacteri, virus, fong) ni paràsit.

Hi ha factors hereditaris que predisposen a la psoriasi. Les situacions d'estrès emocional, una mala dieta, l'obesitat i el sedentarisme agreugen aquesta malaltia.

La psoriasi sol aparèixer entre els 15 i 35 anys, si bé pot aparèixer a qualsevol edat. La seva extensió i gravetat és molt variable d'una persona a una altra i en el temps. Actualment hi ha molts tractaments que blanquegen la psoriasi, és a dir, disminueixen o fan desaparèixer els símptomes encara que no la curen.