LIQUEN PLA

El liquen pla és una malaltia inflamatòria crònica poc freqüent que afecta al 1% de la població. Habitualment es veu a la pell i pot arribar a afectar a les mucoses. En molt rares ocasions també afecta al cabell i a les ungles.