CARCINOMA BASOCEL·LULAR

El carcinoma basocel·lular (o carcinoma de cèl·lules basals, o epitelioma basocel·lular) és el tipus més comú de càncer de pell. Poques vegades fa metàstasi o mata, però encara es considera maligne pel fet que pot causar gran destrucció i deformitat (en envair els teixits circumdants).

Estadísticament, aproximadament 3 de cada 10 caucàsics desenvoluparà un carcinoma basocel·lular en la seva vida. En el 80 per cent de tots els casos, els carcinomes basocel·lulars es troben en el cap i el coll tot i que sembla que hi ha un augment en la incidència d'aquest tipus de càncer en el tronc en els darrers anys.